123  


milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

04.02.09      Digitimes

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


洲出口商本就因為西方國家對他們的產品需求萎縮而遭受打擊﹐現在又發現自己面臨著貿易融資和其他形式信貸匱乏的難題。

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

發達國家暗示要對它們眼中的避稅天堂採取更強硬立場﹐香港和新加坡這兩個亞洲主要金融中心有可能受到更嚴厲的審查。

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  (中廣新聞網)
2009 / 04 / 14 星期二 17:12    

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Ascott Singapore Raffles Place的大樓前身是亞洲保險大廈,在1950年代,是東南亞第一高廈。現時公寓保留當時的外牆與窗戶,在四周的玻璃幕牆大廈包圍下,格外突出...

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


 2009-04-13 17:08

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


   

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


2009-04-08

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


2009年04月02日 11:15   星洲日報

milk100sina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()